Category Archives: อำเภอพุทธมณฑล

อำเภอพุทธมณฑล

อำเภอพุทธมณฑล เป็นอำเภอที่ตั้งขึ้นใหม่และมีพื้นที่กับประชากรน้อยที่สุดในจังหวัดนครปฐม  ท้องที่อำเภอพุทธมณฑลประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง

อำเภอพุทธมณฑล

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอพุทธมณฑลตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์[แก้]

 • วันที่ 1 เมษายน 2534 จัดตั้ง กิ่งอำเภอพุทธมณฑล โดยแยกพื้นที่ตำบลศาลายา ตำบลคลองโยง และ ตำบลมหาสวัสดิ์ จากอำเภอนครชัยศรี[1]
 • วันที่ 28 สิงหาคม 2534 จัดตั้งสุขาภิบาลศาลายาในท้องที่บางส่วนของตำบลศาลายา[2]
 • วันที่ 5 ธันวาคม 2539 ยกฐานะเป็น อำเภอพุทธมณฑล[3]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลศาลายาเป็นเทศบาลตำบลศาลายาด้วยผลของกฎหมาย[4]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอพุทธมณฑลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ศาลายา (Sala Ya) 6 หมู่บ้าน
2. คลองโยง (Khlong Yong) 8 หมู่บ้าน
3. มหาสวัสดิ์ (Maha Sawat) 4 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอพุทธมณฑลประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • ตำบลศาลายาแบ่งออกเป็นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  • เทศบาลตำบลศาลายา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศาลายา (บางส่วนของหมู่ที่ 3-5 และหมู่ที่ 6 รวม 15 ชุมชน[5])
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลายา (นอกเขตเทศบาลตำบลศาลายา ได้แก่ หมู่ที่ 1-2 และบางส่วนของหมู่ที่ 3-5[6])
 • เทศบาลตำบลคลองโยง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองโยงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ทั้งตำบล

ประชากร[แก้]

ชื่อ ปีที่จัดตั้ง พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2561)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2561)
เทศบาลตำบลศาลายา 2542
13.5
11,071
820.07
7,286
เทศบาลตำบลคลองโยง 2550 (2538)
31.63
10,306
325.82
4,232
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา 2538
18.23
10,312
565.66
6,758
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ 2539
12.97
9,773
753.50
4,239
ทั้งหมด 76.33 41,462 543.19 22,515

สถานศึกษา[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

พุทธมณฑล ซ่อมแอร์รถยนต์

พุทธมณฑล ซ่อมแอร์รถยนต์ สำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาแอร์ไม่เย็นแบบนี้อย่าปล่อยให้เรื้อรัง เพราะเราได้จัดหาร้านซ่อมแอร์รถยนต์ที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว โดยแต่ละร้านต้องผ่านเกณฑ์คัดเลือกที่ดี คือ ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
พุทธมณฑล ซ่อมช่วงล่างรถยนต์

พุทธมณฑล ซ่อมช่วงล่างรถยนต์ เป็นการ ซ่อมรถยนต์ ในระบบด้านล่างของรถยนต์ทั้งหมด ไม่นับตัวถังรถยนต์ ช่วงล่างจะรับน้ำหนักทั้งหมดของรถยนต์ มีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่รถยนต์อีกด้วย ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
พุทธมณฑล ซ่อมรถยนต์

พุทธมณฑล ซ่อมรถยนต์ ปัจจุบันการซื้อรถยนต์มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็มีผู้ใช้แค่บางกลุ่มเท่านั้นที่จะคำนึงถึงการบำรุงรักษารถยนต์อย่างถูกต้อง ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
พุทธมณฑล ซ่อมเบรค

พุทธมณฑล ซ่อมเบรค เริ่มตั้งแต่ดรัมเบรกไปจนถึงดิสก์เบรก คาลิปเปอร์เบรกไปจนถึงจานเบรก ช่างผู้ชำนาญการจาก MK Plus Auto เข้าใจระบบเบรก ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
พุทธมณฑล ซ่อมโช๊คอัพ 

พุทธมณฑล ซ่อมโช๊คอัพ  คือ การเช็ก 8 สัญญาณเตือน ว่าโช๊คอัพรถยนต์มีปัญหา โช๊คอัพพัง โช๊คอัพเสีย แล้วเข้าอู่ซ่อมแก้ไขให้ใช้งานเป็นปกติ ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
พุทธมณฑล ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ

พุทธมณฑล ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ คือ การจัดวางแนวระยะต่างๆ หรือการปรับตั้งระบบอุปกรณ์ช่วงล่างของรถยนต์ ซึ่งเชื่อมโยงต่อมายังล้อรถ ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
พุทธมณฑล ซ่อมเครื่องยนต์

พุทธมณฑล ซ่อมเครื่องยนต์ คือการซ่อมแซมเครื่องยนต์ครั้งใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมให้ได้มากที่สุด ยังมีปัจจัยในเรื่องของฝีมือช่างมาเป็นส่วนประกอบด้วย ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
พุทธมณฑล อู่ซ่อมรถยนต์

พุทธมณฑล อู่ซ่อมรถยนต์ การหาอู่ซ่อมรถยนต์ที่ดีจริงๆนั้นหายากมากๆ เพราะบางทีอู่ซ่อมรถที่ใกล้ที่สุดก็อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเสมอไป ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
ยางรถนั่ง DUNLOP ศาลายา

ยางรถนั่ง DUNLOP ศาลายา ยางนุ่มเงียบ สำหรับรถนั่งทุกประเภท เพื่อความสะดวกในการเดินทาง แก้มยางใหม่ ที่ถูกออกแบบมาให้ช่วยดูดซับแรงกระแทกกับพิ้นผิวถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
ยางรถนั่ง DUNLOP มหาสวัสดิ์

ยางรถนั่ง DUNLOP มหาสวัสดิ์ ยางนุ่มเงียบ สำหรับรถนั่งทุกประเภท เพื่อความสะดวกในการเดินทาง แก้มยางใหม่ ที่ถูกออกแบบมาให้ช่วยดูดซับแรงกระแทกกับพิ้นผิวถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...

 • NKmei
 • 1d
 • 11
 • 21.2k
Call Now Button